Triamcinolon Neusspray - Voordelen, dosering en bijwerkingen

Triamcinolon-neusspray is een medicijn dat wordt gebruikt om symptomen van ontsteking als gevolg van allergische rhinitis te verlichten, zoals loopneus, niezen, verstopte neus, jeukende neus en jeukende keel.

Triamcinolon-neusspray is een van de doseringsvormen van triamcinolon. Dit medicijn behoort tot de klasse van corticosteroïden die werken door verschillende cellen en mediatoren te beïnvloeden die een rol spelen bij het ontstaan ​​van ontstekingsreacties, zoals mestcellen, eosinofielen, histamine, leukotriënen en cytokinen.

Houd er rekening mee dat dit geneesmiddel niet wordt gebruikt voor de behandeling van verkoudheid of rhinitis als gevolg van virale of bacteriële infecties.

Handelsmerken van triamcinolon-neusspray: Nasacort AQ

Wat is Triamcinolon-neusspray?

groepVoorgeschreven medicijnen
CategorieCorticosteroïden
VoordeelVerlicht symptomen van ontsteking als gevolg van allergische rhinitis
Gebruikt doorVolwassenen en kinderen ouder dan 2 jaar
Triamcinolon-neusspray voor zwangere vrouwenCategorie C: Dierstudies hebben nadelige effecten op de foetus aangetoond, maar er zijn geen gecontroleerde studies bij zwangere vrouwen.

Geneesmiddelen mogen alleen worden gebruikt als het verwachte voordeel opweegt tegen het risico voor de foetus.

Het is niet bekend of triamcinolon-neusspray wordt opgenomen in de moedermelk of veilig is voor gebruik door moeders die borstvoeding geven. Moeders die borstvoeding geven, dienen een arts te raadplegen alvorens dit geneesmiddel te gebruiken.

medicijnvormneusspray (neusspray)

Voorzorgsmaatregelen voordat u Triamcinolon-neusspray gebruikt

Triamcinolon-neusspray mag alleen worden gebruikt zoals voorgeschreven door een arts. Hier zijn enkele dingen waarmee u rekening moet houden voordat u triamcinolon-neusspray gebruikt:

 • Gebruik dit geneesmiddel niet als u allergisch bent voor triamcinolon. Vertel uw arts altijd over eventuele allergieën die u heeft.
 • Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen jonger dan 2 jaar.
 • Vertel het uw arts als u een neusinfectie, neusletsel, glaucoom, staar of een infectieziekte, zoals tuberculose, heeft.
 • Vertel het uw arts als u onlangs een neuscorrectie heeft gehad.
 • Vertel het uw arts als u bepaalde medicijnen, supplementen of kruidenproducten gebruikt.
 • Vertel uw arts dat u triamcinolon-neusspray gebruikt vóór een operatie, inclusief een tandheelkundige ingreep.
 • Vermijd contact met of in de buurt van mensen die lijden aan een besmettelijke ziekte die gemakkelijk overdraagbaar is, zoals waterpokken of mazelen, omdat deze medicijnen het risico op infectie kunnen verhogen.
 • Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u een allergische reactie op geneesmiddelen of een overdosis drugs heeft na het gebruik van triamcinolon-neusspray.

Dosering en gebruiksaanwijzing van Triamcinolon-neusspray

De dosis en duur van het gebruik van triamcinolon-neusspray zal door de arts worden bepaald op basis van de leeftijd en toestand van de patiënt. De volgende zijn gebruikelijke doses triamcinolon-neusspray voor symptomatische verlichting van allergische rhinitis:

 • Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: De aanvangsdosis is 2 verstuivingen in elk neusgat, eenmaal daags of tot 220 mcg per dag. Als de symptomen verbeteren, kan de dosis worden verlaagd tot 1 verstuiving in elk neusgat, eenmaal daags of tot maximaal 110 mcg per dag.
 • Kinderen van 6-12 jaar: De aanvangsdosis is 1 verstuiving in elk neusgat, eenmaal daags of maximaal 110 mcg per dag. De dosis kan worden verhoogd tot 2 verstuivingen eenmaal per dag of tot 220 mcg per dag indien nodig.
 • Kind leeftijd 2-5 jaar: De maximale dosis is 1 verstuiving in elk neusgat, eenmaal daags of tot 110 mcg per dag.

Hoe Triamcinolon-neusspray correct te gebruiken?

Volg het advies van uw arts op en lees de informatie op de verpakking voordat u triamcinolon-neusspray gebruikt. Reinig uw neus en schud de fles van dit geneesmiddel voordat u het gebruikt.

Plaats je hoofd iets naar achteren. Sluit één neusgat af met uw vinger en spuit het geneesmiddel vervolgens in het neusgat.

Adem langzaam in door je neus en houd je adem een ​​paar seconden vast, adem dan uit door je mond. Doe hetzelfde voor het andere neusgat. Veeg na gebruik van het geneesmiddel de neus af met een droge tissue.

Spuit het geneesmiddel niet in de barrière in het midden van de neus (neustussenschot). Vermijd het snuiten van uw neus gedurende ten minste 15 minuten na het gebruik van dit geneesmiddel.

Zorg ervoor dat er voldoende tijd zit tussen de ene dosis en de volgende. Probeer triamcinolon elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen om de behandeling effectief te laten zijn.

Als u bent vergeten triamcinolon te gebruiken, doe dit dan onmiddellijk als de pauze met het volgende gebruiksschema niet te dichtbij is. Als het dichtbij is, negeer het dan en verdubbel de dosis niet.

Bewaar triamcinolon-neusspray in de verpakking. Plaats het medicijn in een koele, droge ruimte. Houd het geneesmiddel uit de buurt van direct zonlicht en houd het geneesmiddel buiten het bereik van kinderen.

Interactie van triamcinolon-neusspray met andere geneesmiddelen

Het risico op bijwerkingen kan toenemen als triamcinolon-neusspray wordt gebruikt in combinatie met een van de volgende geneesmiddelen:

 • Claritromycine
 • Erytromycine
 • Atazanavir
 • Indinavir
 • zeker weten
 • Ketoconazol
 • Ritonavir
 • Saquinavir

Bijwerkingen en gevaren van triamcinolon-neusspray

Enkele van de onderstaande bijwerkingen kunnen optreden na gebruik van triamcinolon-neusspray:

 • Irritatie of droge neus of keel
 • Niezen of hoesten
 • Het verschijnen van een onaangename smaak of geur
 • bloedneus

Raadpleeg uw arts als de bovenstaande bijwerkingen niet beter of erger worden. Vertel het uw arts meteen als u een allergische reactie op het geneesmiddel heeft of een ernstiger bijwerking heeft, zoals een zere of pijnlijke neus of verlies van het vermogen om te ruiken (anosmie).

Hoewel zeldzaam, kan triamcinolon-neusspray bij langdurig gebruik in het lichaam worden opgenomen en bijwerkingen veroorzaken zoals gezichtsstoornissen, gewichtsverlies, zwelling in de benen en voeten, of een grotere vatbaarheid voor infectieziekten.