6 tips om de emotionele intelligentie (EQ) van kinderen te laten groeien

Emotionele intelligentie is een van de factoren die het succes van kinderen kunnen ondersteunen, zowel op school als later in de wereld van het werk. In dit geval is de rol van ouders nodig om de emotionele intelligentie van kinderen vorm te geven en te ontwikkelen.

Emotionele intelligentie of emotioneel quotiënt (EQ) is het vermogen van een persoon om emoties te begrijpen, te gebruiken en te beheersen. EQ kan iedereen helpen, ook kinderen, om sterke relaties op te bouwen, beslissingen te nemen en om te gaan met moeilijke situaties.

Niet alleen dat, met een goede EQ, zal een persoon gemakkelijker met iedereen kunnen omgaan, meer zelfvertrouwen hebben en uitgroeien tot een goed persoon. EQ speelt ook een belangrijke rol bij het ondersteunen van de schoolprestaties van kinderen.

Enkele tips om de emotionele intelligentie van kinderen te laten groeien

Kinderen hebben de neiging om alles wat hen wordt geleerd sneller op te nemen. Daarom is het belangrijk dat elke ouder al op jonge leeftijd begint met het bijbrengen van de emotionele intelligentie van kinderen.

Hier zijn enkele manieren waarop u het EQ van een kind kunt ontwikkelen:

1. Geef het goede voorbeeld in gedrag

Kinderen vertrouwd maken met goed gedrag tegenover anderen is een van de belangrijke dingen bij het trainen van hun emotionele intelligentie.

Om uw kind te trainen en vertrouwd te maken met goed gedrag, kunt u door middel van dagelijkse gewoontes een voorbeeld stellen wanneer u anderen om hulp wilt vragen.

Als u bijvoorbeeld anderen om hulp wilt vragen, laat uw kind dan wennen aan het woord 'alsjeblieft' en vergeet niet het kind eraan te herinneren 'dank u' te zeggen nadat het hulp heeft gekregen.

Het kind zal deze gewoonten dus geleidelijk toepassen in de omgang met andere mensen.

2. Kinderen helpen emoties te herkennen

Om emotionele intelligentie te ontwikkelen, moeten kinderen worden getraind en opgeleid om emoties te herkennen en te beheersen. U kunt uw kind begeleiden bij het uiten van emoties, bijvoorbeeld tijdens het kijken naar een film of na het luisteren naar een verhaal of sprookje.

Communicatie en genegenheid zijn de belangrijkste sleutels om kinderen te leren emoties te herkennen en te beheersen. Daarom is het voor elke ouder belangrijk om vaak te vragen wat het kind voelt en het kind te leren zijn emoties eerlijk en open te uiten.

Wanneer een kind zich gewelddadig gedraagt ​​of een driftbui heeft omdat hij negatieve emoties voelt, zoals boosheid, overstuur of teleurstelling, leer hem dan zijn emoties te verlichten of af te leiden met positieve dingen, zoals het kind mee te nemen om te spelen of hem te knuffelen.

3. Bouw de empathie van kinderen op

Empathie helpt kinderen om voor anderen te zorgen en later een goede relatie op te bouwen met hun omgeving.

Je kunt de empathie van een kind opbouwen door ze te leren gevoeliger te zijn voor de gevoelens van anderen. Als hij bijvoorbeeld een verhaal vertelt over een vriend die een speeltje heeft verloren, vraag dan eens: "Hoe zou jij je voelen als je een speeltje kwijt zou zijn?"

Als hij "verdrietig" antwoordt, probeer dan opnieuw te vragen: "Zou je me je speeltje willen lenen?" kijk dan naar de reactie. Kinderen die empathie hebben, zullen zeker bereid zijn speelgoed uit te lenen aan hun vriendjes.

Door kinderen te leren wennen aan het denken over de gevoelens van anderen, zullen ze empathischer en gevoeliger zijn voor mensen en de omgeving om hen heen. Het kan hen ook wijzer maken en zich beter gedragen tegenover anderen.

4. Maak kinderen vertrouwd om samen te werken

Samenwerking en wederzijdse hulp zijn vaardigheden die door directe ervaring kunnen worden aangeleerd. Dit kan in het dagelijks leven worden beoefend, bijvoorbeeld door kinderen te vragen om te helpen met eenvoudige huishoudelijke taken, zoals de tafel schoonmaken en fruit of groenten wassen.

Nadat hij dit heeft gedaan, bedank je je kind voor zijn hulp. Dit simpele ding kan kinderen de motivatie geven om empathischer te zijn en anderen graag te helpen.

5. Ontwikkel probleemoplossende vaardigheden

Een ander onderdeel van emotionele vaardigheden is het kunnen oplossen van de eigen problemen. Wanneer uw kind ruzie heeft met een broer of zus of vriend, kunt u deze situatie gebruiken om zijn emotionele intelligentie te ontwikkelen.

Als uw kind bijvoorbeeld geïrriteerd begint te raken omdat zijn broer of zus hem altijd lastigvalt tijdens het spelen, kunt u hem helpen een oplossing te vinden door hem verschillende acties te geven die hij kan ondernemen. Zo kunnen kinderen leren hoe ze problemen op de juiste manier kunnen beslissen en oplossen.

6. Ontwikkel zelfvertrouwen

Je kunt kinderen leren om zelfvertrouwen op te bouwen en ze te motiveren om hun verlangens of doelen te bereiken. Als ouder moet u er echter ook aan herinneren dat dit hard werken, inspanning en veel tijd vereist.

Bovendien gaat het bij elk bedrijf dat ze doen lang niet altijd even goed en moet er een mislukking zijn. Falen wordt echter niet altijd als iets negatiefs geïnterpreteerd. Kinderen kunnen leren om dezelfde fouten in de toekomst te vermijden.

Uw steun en begeleiding kan uw kind helpen emotionele intelligentie goed te ontwikkelen. Met een goed EQ zullen kinderen opgroeien en zich ontwikkelen tot slimme en gezonde individuen.

Als je het moeilijk vindt om je kind te begeleiden of als je nog steeds niet weet hoe je de emotionele intelligentie van je kind moet trainen, probeer dan een psycholoog te raadplegen.