Adefovir - Voordelen, dosering en bijwerkingen

Adefovir is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van chronische hepatitis B. Dit geneesmiddel kan worden gebruikt door volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder.

Adefovir werkt door de hoeveelheid hepatitis B-virus in het lichaam te verlagen. Dit medicijn kan het hepatitis B-virus niet elimineren of complicaties van deze ziekte voorkomen. Bovendien kan adefovir ook de verspreiding van het hepatitis B-virus naar andere mensen niet voorkomen.

adefovir handelsmerk: Hepsera

Wat is Adefovir

groepAntivirale medicijnen
CategorieVoorgeschreven medicijnen
VoordeelBehandel chronische hepatitis B
Gebruikt doorVolwassenen en kinderen van 12 jaar
Adefovir voor zwangere en zogende vrouwenCategorie C: Dierstudies hebben nadelige effecten op de foetus aangetoond, maar er zijn geen gecontroleerde studies bij zwangere vrouwen. Het geneesmiddel mag alleen worden gebruikt als het verwachte voordeel opweegt tegen het risico voor de foetus.Het is niet bekend of adefovir in de moedermelk wordt opgenomen of niet. Als u borstvoeding geeft, gebruik dit geneesmiddel dan niet zonder eerst uw arts te raadplegen.
FormulierTablet

Voorzorgsmaatregelen voordat u Adefovir inneemt

Adefovir mag niet onzorgvuldig worden gebruikt. Voordat u adefovir gebruikt, moet u op het volgende letten:

 • Vertel het uw arts als u allergisch bent voor dit geneesmiddel.
 • Vertel het uw arts als u tenofovir gebruikt. Adefovir mag niet worden gebruikt bij patiënten die tenofovir gebruiken.
 • Vertel het uw arts als u een nierziekte, hoge bloeddruk, andere leverziekte of diabetes heeft of momenteel lijdt.
 • Vertel het uw arts als u hemodialyse ondergaat.
 • Vertel het uw arts als u hiv/aids heeft en nog niet eerder bent behandeld.
 • Adefovir kan lactaatacidose veroorzaken. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u symptomen voelt zoals spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden en buikpijn.
 • Vertel het uw arts als u zwanger bent, borstvoeding geeft of zwanger wilt worden.
 • Vertel het uw arts als u bepaalde medicijnen, supplementen of kruidenproducten gebruikt.
 • Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u een allergische reactie of een overdosis krijgt na het innemen van adefovir.

Regels voor dosering en gebruik van adefovir

Adefovir mag alleen worden gebruikt zoals voorgeschreven door een arts. De dosis adefovir voor volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder is 10 mg eenmaal daags. Stop de behandeling niet zonder advies van een arts.

Tijdens de behandeling met adefovir zal uw arts u vragen uw leverfunctie regelmatig te laten controleren. Het is noodzakelijk om de effectiviteit van de behandeling te controleren.

Hoe u Adefovir op de juiste manier inneemt?

Volg het advies van de arts op en lees de instructies op de verpakking van het geneesmiddel. Zorg ervoor dat u adefovir elke dag op hetzelfde tijdstip inneemt voor het beste resultaat.

Als u bent vergeten uw geneesmiddel in te nemen, neem het dan in zodra u eraan denkt, als de afstand tot het volgende schema voor het innemen van het geneesmiddel niet te klein is. Als het bijna is, negeer dan de gemiste dosis en verdubbel deze niet in de volgende dosis.

Stop niet met het innemen van adefovir zonder het advies van uw arts. Tijdens het gebruik van dit medicijn moet u regelmatig uw arts raadplegen, zodat uw gezondheidstoestand kan worden gecontroleerd.

Bewaar adefovir bij kamertemperatuur. Bewaar dit geneesmiddel niet op een vochtige plaats of in direct zonlicht. Houd adefovir buiten het bereik van kinderen.

Adefovir-interacties met andere geneesmiddelen

Het gebruik van adefovir met andere geneesmiddelen kan interacties veroorzaken zoals:

 • Verhoogd risico op nierbeschadiging bij gebruik met aminoglycosiden, tenofovir, NSAID's, ciclosporine, cidovovir, aciclovir of tacrolimus
 • Verhoogde niveaus van entecavir in het bloed

Bijwerkingen en gevaren van adefovir

Enkele van de bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van adefovir zijn:

 • Hoofdpijn
 • Zwak
 • Diarree
 • Opgezwollen
 • Keelpijn
 • Verkouden zijn

Raadpleeg een arts als bovenstaande bijwerkingen niet verbeteren. Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u een allergische reactie op het geneesmiddel of ernstige symptomen heeft, zoals:

 • Herhaling van hepatitis
 • Lactaatacidose
 • hematurie