Verdrinking - Symptomen, oorzaken en behandeling

Verdrinking is een aandoening die stoornissen in het ademhalingssysteem veroorzaakt door het binnendringen van vocht in de luchtwegen. Deze aandoening is zeer dodelijk omdat het tot de dood kan leiden. Op basis van WHO-gegevens in 2015 konden maar liefst 360.000 verdrinkingsslachtoffers niet worden gered.

Verdrinking is de meest voorkomende doodsoorzaak bij zuigelingen en kinderen. Gevallen van verdrinking op jonge leeftijd die vaak voorkomen zijn pasgeborenen die verdrinken in het bad door onvoorzichtigheid van de verzorgers bij het wassen, of kinderen van 1-4 jaar die verdrinken in het zwembad door gebrek aan ouderlijk toezicht.

Ook oudere kinderen of volwassenen ontsnappen niet aan de gevaren van verdrinking. Dit kan voorkomen op locaties zoals visvijvers, rivieren, meren of de oceaan.

Verdrinkingssymptomen

Een drenkeling kan tekenen vertonen van een paniekerige stem en lichaamsbewegingen om het wateroppervlak te bereiken of om hulp te roepen. Bij verdrinkingsslachtoffers die nog steeds worden gered, zijn de symptomen die verschijnen:

 • hoest
 • Grap
 • Moeilijk om te ademen
 • pijn op de borst
 • Gezwollen buikgebied
 • Blauw en koud gezicht.

Verleen eerste hulp als u het slachtoffer aan het verdrinken vindt en breng hem onmiddellijk naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Oorzaak van verdrinking

Verdrinking wordt veroorzaakt door het onvermogen van jezelf om de mond en neus boven het wateroppervlak te houden en de adem in te houden wanneer je onder water bent gedurende een bepaalde periode. In deze toestand kan er water in de luchtwegen komen waardoor de zuurstoftoevoer wordt stopgezet, wat resulteert in beschadiging of verstoring van het lichaamssysteem.

Gevallen van verdrinking kunnen worden veroorzaakt door een aantal factoren, zoals:

 • Kan niet zwemmen.
 • Een paniekaanval krijgen terwijl je in het water bent.
 • Vallen of uitglijden in een waterreservoir of gootsteen gevuld met water.
 • Alcohol consumeren voor het zwemmen of zeilen.
 • Lijdend aan een ziekte die terugkeert in het water, zoals een hartaanval, epilepsie of hersenschudding.
 • Geen toezicht houden op en niet zorgen voor baby's of kinderen op plaatsen die vatbaar zijn voor verdrinking, zoals badkuipen, visvijvers, zwembaden, waterreservoirs, rivieren, meren of de zee.
 • Natuurrampen, zoals overstromingen of tsunami's.
 • zelfmoord plegen.

Verdrinkingsdiagnose

Het verdrinkingsincident vereist onmiddellijke behandeling. Het belangrijkste is om te letten op tekenen van hartstilstand en ademstilstand, omdat het noodzakelijk is om cardiopulmonale reanimatie uit te voeren voordat alle diagnostische maatregelen zijn uitgevoerd.

De diagnose wordt gesteld door middel van lichamelijk onderzoek, met name door onderzoek van de functie van de luchtwegen van verdrinkingsslachtoffers. Artsen kunnen ook tests uitvoeren om te bepalen of er sprake is van onderkoeling, een aandoening waarbij de lichaamstemperatuur van de patiënt dramatisch daalt ten opzichte van de normale temperatuur.

Indien nodig zullen ook laboratoriumtests worden uitgevoerd om de niveaus van elektrolyten, hemoglobine en hematocriet (de verhouding van het volume rode bloedcellen tot het totale bloedvolume) te zien.

De diagnose kan ook worden gesteld door middel van beeldvorming om de toestand van de binnenkant van het lichaam te zien, zoals een thoraxfoto om de longen van de patiënt te onderzoeken. Bij verdrinkingsslachtoffers waarvan wordt vermoed dat ze een trauma aan het hoofd of de nek hebben, kunnen artsen een CT-scan van het hoofd of de cervicale wervelkolom maken.

Verdrinking behandeling

Als je iemand ziet die om hulp vraagt ​​bij het verdrinken, kun je het volgende doen:

 • Help het slachtoffer onmiddellijk om uit het water te komen en aan land te brengen, of zoek hulp bij een persoon die kan zwemmen, of bij de kustwacht of het zwembadteam. Als dit niet het geval is, neem dan onmiddellijk contact op met een hulpcentrum voor noodgevallen.
 • Gooi een drijvend voorwerp waar het slachtoffer het kan bereiken, zoals een reddingsvest, zwemband of touw. Gegooide voorwerpen mogen het slachtoffer niet schaden. Deze hulp kan het slachtoffer drijvend en bij bewustzijn houden.
 • Bij verdrinkingsslachtoffers die met succes naar de oppervlakte zijn gebracht, kunnen mond en neus worden gecontroleerd, of ze nu lucht blazen of niet. Zie ook de beweging van de borst van het slachtoffer.
 • Controleer vervolgens de polsslag in de nek van het slachtoffer gedurende 10 seconden.
 • Als er geen pols is, voer dan cardiopulmonale reanimatie (CPR) uit of cardiopulmonale reanimatie (CPR), als volgt:

  - Leg het verdrinkende slachtoffer op zijn rug te slapen en ga naast het slachtoffer, tussen zijn nek en schouders, zitten.

  - Stapel beide handen op elkaar en plaats ze op de borst van het slachtoffer. De positie van de armen moet recht zijn.

  - Geef duw of druk van boven naar beneden, totdat de borst van het slachtoffer ongeveer 5 cm beweegt.

  - Open de mond en neus van het slachtoffer en blaas vervolgens twee keer in één seconde door de mond. Herhaal het geven van een duw op de borst van het slachtoffer gedurende 30 keer en twee slagen in de mond totdat de borst van het slachtoffer begint uit te zetten.

 • Wees voorzichtig bij het positioneren van het hoofd en de nek van het slachtoffer bij het geven van reanimatie.
 • Als het slachtoffer in koud water verdrinkt, droog hem dan onmiddellijk af, kleed hem om en dek hem af met een warme deken.
 • Breng het verdrinkende slachtoffer dat geholpen kan worden direct naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Wanneer u in het ziekenhuis aankomt, zal de arts als eerste stap de luchtweg, de ademhaling en het hartvermogen van de patiënt beoordelen. Indien nodig zal de arts opnieuw reanimeren, extra zuurstof toedienen en een ademhalingsapparaat installeren, vooral bij patiënten die ademstilstand en bewustzijnsverlies ervaren. Ook beoordeelt de arts of het slachtoffer op de intensive care (IC) moet worden behandeld.

Preventie van verdrinking

Hoewel dodelijk, kan verdrinking worden voorkomen voordat het gebeurt. Een aantal dingen die gedaan kunnen worden om deze gebeurtenis te voorkomen zijn:

 • Door de toegang tot met water gevulde plaatsen goed af te sluiten. U kunt gebruik maken van een gesloten deur of een hek dat niet gemakkelijk te passeren is, vooral door kinderen.
 • Zorg altijd voor toezicht op kinderen op locaties die vatbaar zijn voor verdrinking, zoals badkuipen, zwembaden, visvijvers, meren, rivieren en de zee.
 • Drink geen alcoholische dranken voordat u gaat zwemmen, vissen, zeilen of vissen.
 • Vertel het uw arts als u sedativa gebruikt wanneer u moet werken of verhuizen in gebieden die vatbaar zijn voor verdrinking.
 • Leer en begrijp de juiste techniek voor het uitvoeren van reanimatie, om hulp te kunnen bieden aan een drenkeling.

Complicaties bij verdrinking

Hieronder volgen een aantal verdrinkingscomplicaties die gevaar lopen, afhankelijk van hoe lang het slachtoffer geen zuurstof heeft gekregen:

 • Onbalans van vloeistoffen en verbindingen in het lichaam.
 • Hemolyse, de vernietiging van rode bloedcellen.
 • Longontsteking of ontsteking van een of beide longen.
 • Acute Respiratory distress Syndrome.
 • Hartfalen.
 • slagen.
 • Hersenschade.