Pancuronium - Voordelen, dosering en bijwerkingen

Pancuronium is een medicijn dat wordt gebruikt om spieren te ontspannen tijdens endotracheale intubatieprocedures of tijdens operaties. Pancuronium is een niet-depolariserende spierverslapper die werkt door de prikkelende signalen van de motorische zenuwen naar de spieren te blokkeren.

Pancuronium wordt gebruikt in het proces van anesthesie of anesthesie. Dit medicijn wordt intraveneus of via een ader toegediend. Dit geneesmiddel wordt geïnjecteerd door een arts of door een arts onder toezicht van een arts.

Handelsmerk Pancuronium: Pavulon

Wat is Pancuronium?

groepNeuromusculair blokkerende medicijnen (NMBD's) of niet-depolariserende spierverslappers
CategorieVoorgeschreven medicijnen
VoordeelOntspan spieren tijdens endotracheale intubatie of tijdens operatie
Gebruikt doorVolwassenen en kinderen
Pancuronium voor zwangere en zogende vrouwenCategorie C: Dierstudies hebben nadelige effecten op de foetus aangetoond, maar er zijn geen gecontroleerde studies bij zwangere vrouwen.

Geneesmiddelen mogen alleen worden gebruikt als het verwachte voordeel opweegt tegen het risico voor de foetus.

Het is niet bekend of Pancuronium al dan niet in de moedermelk wordt opgenomen. Als u borstvoeding geeft, gebruik dit geneesmiddel dan niet zonder eerst uw arts te raadplegen.

medicijnvormInjecteren

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van Pancuronium:

 • Gebruik pancuronium niet als u in het verleden allergisch bent geweest voor dit geneesmiddel.
 • Gebruik pancururonium niet samen met andere spierverslappers, zoals suxamethonium.
 • Vertel het uw arts als u een leveraandoening, nieraandoening, aandoeningen van de luchtwegen en longen, hartaandoeningen, hypertensie, zenuw- en spieraandoeningen (neuromusculaire aandoeningen) heeft, waaronder spierdystrofie, myasthenia gravis of polio.
 • Vertel het uw arts als u zwanger bent, borstvoeding geeft of zwanger wilt worden.
 • Vertel het uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt, inclusief kruidengeneesmiddelen en supplementen.
 • Vertel het uw arts als u een operatie plant, inclusief een tandheelkundige ingreep.
 • Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u een allergische reactie of een overdosis krijgt na het gebruik van dit geneesmiddel.

Dosering en regels voor het gebruik van pancuronium

Pancuronium wordt toegediend door injectie in een ader (intraveneus) door een arts of medisch officier onder toezicht van een arts. Hieronder vindt u de verdeling van de pancuroniumdosering op basis van het beoogde gebruik:

Als onderdeel van een anesthesieprocedure

 • Volwassen: 0,04-0,1 mg/kg lichaamsgewicht.

  Onderhoudsdosis: 0,015-0,1 mg/kgBW

 • Kinderen <30 dagen oud: 0,02 mg/kgBB

  Onderhoudsdosis: 0,05-0,1 mg/kgBW

 • Kinderen >30 dagen oud: 0,04-0,1 mg/kg BW

  Onderhoudsdosis: 0,015-0,1 mg/kgBW

Endotracheale intubatieprocedure

 • Volwassen: 0,06–0,1 mg/kg BW
 • Kinderen <30 dagen oud: 0,06–0,1 mg/kg BW

Intensieve zorg voor patiënten aan de beademing

 • Volwassen: 0,06 mg/kg, elke 1-1½ uur

Hoe pancuronium correct te gebruiken?

Pancuronium wordt gebruikt door injectie in een ader (intraveneus) of via een infuus. Daarom mag dit geneesmiddel alleen worden toegediend door een arts of medisch werker onder toezicht van een arts.

Probeer pancuronium niet te gebruiken zonder toezicht van een arts. Dit zal levens in gevaar brengen.

Dit geneesmiddel moet bij kamertemperatuur worden bewaard. Vermijd blootstelling aan direct zonlicht en buiten bereik van kinderen houden.

Interacties van pancuronium met andere geneesmiddelen

Er zijn verschillende interacties die kunnen optreden als pancuronium samen met andere geneesmiddelen wordt gebruikt, waaronder:

 • Verhoogde effectiviteit van pancuronium en risico op bijwerkingen bij gebruik met aminoglycoside-antibiotica, polypeptide-antibiotica, fentanyl, amfotericine B, kinine of andere spierverslappers, zoals suxamethonium
 • Verhoogd risico op langdurige effecten van pancuronium bij gebruik met colistimethaat of inhalatie-anesthetica, zoals halothaan en enfluraan
 • Verhoogd risico op bijwerkingen, zoals spierzwakte, verlamming en ademhalingsmoeilijkheden, bij gebruik met abobotulinumtoxineA, incobotulinumtoxine A, onabotulinumtoxineA of prabotulinumtoxineA
 • Veranderd effect van pancuronium en verhoogd risico op myopathie bij gelijktijdig gebruik met corticosteroïden
 • Verminderde effectiviteit van pancuronium bij gebruik met neostigmine, theofylline of azathioprine

Bijwerkingen en gevaren van pancuronium

Enkele van de bijwerkingen die kunnen optreden na het gebruik van pancuronium zijn:

 • Verhoogde bloeddruk tot hypertensie
 • Verhoogde hartslag (tachycardie)
 • Vernauwing van de luchtwegen (bronchospasme)
 • Verhoogde productie en afscheiding van speeksel
 • Pijn of zweren op de injectieplaats

In sommige gevallen kan het gebruik van pancuronium ook een bloeddrukdaling (hypotensie) en bradycardie veroorzaken.

Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u een van de bovengenoemde klachten of bijwerkingen heeft of als u een allergische reactie op het geneesmiddel heeft, die wordt gekenmerkt door jeukende huiduitslag, zwelling van de oogleden en lippen, of ademhalingsmoeilijkheden.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found