Ernstiger het risico van vallen van een motorfiets onder ogen zien

Het vallen van een motorfiets wordt vaak als een triviale aangelegenheid beschouwd. Van een motorfiets vallen is zelfs een van de oorzaken van verkeersongevallen die kunnen leiden tot blijvende invaliditeit of zelfs de dood.

De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, zegt dat er elk jaar meer dan 1,35 miljoen mensen sterven als gevolg van verkeersongevallen. Helaas zijn motorrijders meer vatbaar voor ongevallen die de dood tot gevolg hebben, in vergelijking met andere soorten voertuigen.

Voorzorgsmaatregelen voor dodelijk letsel door vallen van een motorfiets

Het naleven van alle vereiste rijvoorschriften is een manier om veilig op een motorfiets te rijden. Hieronder volgen enkele dingen die u moet doen om te voorkomen dat u tijdens het motorrijden dodelijke verwondingen oploopt:

1. Een helm gebruiken tijdens het motorrijden

Het dragen van een helm tijdens het rijden is zeer effectief in het verminderen van het risico op hoofdletsel. Gebruik een helm met de Indonesische nationale norm (SNI) met de juiste maat en geïnstalleerd in de juiste positie. Het dragen van een helm kan het risico op overlijden tot 42% verminderen en ernstig letsel, inclusief hoofdletsel, tot 69% verminderen wanneer u van een motorfiets valt.

2. Solliciteer veilig rijden

Oefen veilig rijden (veilig rijden) door het dragen van beschermende uitrusting en beleefd rijgedrag. Stel de snelheid in en vermijd het rijden met hoge snelheid omdat het risicovoller is om een ​​ongeval te veroorzaken. Zorg er daarnaast ook voor dat de motor waarmee je rijdt in goede staat verkeert.

3. Vermijd het rijden op een motor terwijl je dronken bent

Het consumeren van alcoholische dranken en drugs is de grootste risicofactor als de grootste oorzaak van verkeersongevallen. Dit kan niet los worden gezien van de bedwelmende effecten van alcohol en drugs, waardoor een dodelijk risico ontstaat bij het besturen van een gemotoriseerd voertuig.

4. Rijd niet op een motor als je slaperig bent

Slaperigheid is vaak de oorzaak van autoverkeer, vooral in Indonesië. Onderliggende factoren kunnen vermoeidheid, slaapgebrek of verstoring van het circadiane ritme (waak-slaapcyclus) zijn, bijvoorbeeld door nachtelijke werkschema's en jetlag.

Om het risico op vallen van de motor tot een minimum te beperken, moet u ervoor zorgen dat u tijdens het rijden in goede conditie bent en uzelf niet dwingen om te rijden als u slaperig bent.

Daarnaast wordt zwangere vrouwen afgeraden om op de eigen motor te rijden, omdat als ze van de motor vallen, er een scheur in de baarmoederwand kan ontstaan ​​(baarmoederruptuur). Deze aandoening kan het leven van zowel moeder als baby in gevaar brengen.

Om het risico op vallen van de motor te verkleinen, dient u bovenstaande preventieve maatregelen te nemen en u altijd aan de verkeersregels te houden om de onderlinge veiligheid te behouden. Raadpleeg bij een ongeval onmiddellijk een arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor de juiste behandeling.