Dit zijn de dingen die moeten worden voorbereid voor het zwangerschapsverlof

Zwangerschapsverlof kan gebruikt worden als een moment om je voor te bereiden op de bevalling en om voor je kleintje te zorgen in de eerste levensmaanden. Om kwalitatief zwangerschapsverlof te hebben en niet gestoord te worden door kantoorzaken, zijn er verschillende dingen die zwangere vrouwen moeten voorbereiden.

In Indonesië, op basis van wet nr. 13 van 2003 betreffende Manpower, hebben vrouwelijke werknemers recht op verlof van 1,5 maand vóór en 1,5 maand na de bevalling of ongeveer 90 werkdagen.

Hoewel de regeling is vastgelegd, hebben sommige bedrijven hun werknemers vrijgesteld van zwangerschapsverlof die zwanger zijn met hetzelfde opgebouwde verlof, namelijk 90 werkdagen of 3 maanden.

Wanneer is het juiste moment om zwangerschapsverlof op te nemen?

Er is geen duidelijke maatstaf wanneer het juiste moment is om zwangerschapsverlof te nemen. De reden is dat elke zwangere vrouw haar eigen overwegingen heeft over wanneer ze zwangerschapsverlof moet opnemen. Er zijn mensen die besluiten om vanaf 7-8 maanden zwangerschap vrij te nemen, er zijn ook mensen die net voor de uitgerekende geboortedatum (HPL) verlof nemen.

De beslissing om zwangerschapsverlof op te nemen is meestal gebaseerd op gezondheidsvoorschriften en een overeenkomst met het bedrijf waar de zwangere vrouw werkt. De reden is dat verloskundigen voor sommige aandoeningen zwangere vrouwen kunnen voorstellen om zwangerschapsverlof te nemen sinds een paar weken voordat de HPL arriveert.

Zwangere vrouwen lopen bijvoorbeeld risico op zwangerschapscomplicaties, dus het is aan te raden om vroeg met verlof te gaan zodat zwangere vrouwen voldoende rust krijgen. Gehoopt wordt dat met voldoende rust het lichaam fitter wordt zodat de bevalling soepel kan verlopen en de gezondheid van zwangere vrouwen en hun kleintjes behouden blijft.

Voor zwangere vrouwen die geen klachten of gezondheidsproblemen hebben, kan het mogelijk zijn om dicht bij de geschatte geboortedag (HPL) vrij te nemen. Meestal wordt hiervoor gekozen omdat er een wens is om na de bevalling meer tijd met je kleintje door te brengen.

Met betrekking tot de duur van het verlof wordt in artikel 82 lid 1 uiteengezet dat zwangere vrouwen zo nodig verlenging van de rustperiode kunnen aanvragen door voor of na de bevalling een verklaring van een verloskundige bij te voegen.

Deze verloskundige verklaring kan worden gebruikt als bijlage om extra verlof te krijgen als de gezondheidstoestand van de zwangere vrouw het niet toelaat om weer aan het werk te gaan, ook al is de gestelde periode van zwangerschapsverlof verstreken.

Wat moet er gebeuren vóór het zwangerschapsverlof?

Elke werknemer zou willen dat zijn vrije tijd van goede kwaliteit is en niet gestoord wordt door het werk, ook niet tijdens het opnemen van zwangerschapsverlof. Dus, zodat zwangere vrouwen comfortabel kunnen genieten van zwangerschapsverlof zonder hun professionaliteit op het werk te verlaten, volgen hier richtlijnen die kunnen worden gevolgd:

1. Controleer het bedrijfsbeleid

Zwangere vrouwen kunnen overleggen met de afdeling Human Resources (HR) of Personeelszaken (HR) op kantoor om vragen te stellen over zwangerschapsverlof. Dit is belangrijk omdat het beleid voor medewerkers die op contract werken anders is dan voor vaste medewerkers.

Door inzicht te krijgen in het bedrijfsbeleid kunnen zwangere vrouwen het zwangerschapsverlofplan aanpassen aan de geldende regelgeving.

2. Communiceer met meerderen

Indien nodig kunnen zwangere vrouwen met hun leidinggevenden communiceren over hun werkplannen voordat ze met verlof gaan. Dit omvat de overdracht van taken en functieverantwoordelijkheden aan andere werknemers die hen zullen vervangen.

3. Stel de contactmethode in tijdens verlof

Soms moet er tijdens de verlofperiode nog contact worden opgenomen met zwangere vrouwen. Bedenk manieren waarop collega's of leidinggevenden contact kunnen opnemen met zwangere vrouwen wanneer dat nodig is, zonder zwangere vrouwen te storen.

Bijvoorbeeld alleen via elektronische post (e-mail) of telefonisch contact op bepaalde uren. Daarnaast kunnen zwangere vrouwen ook herinneringsmeldingen in e-mails plaatsen dat zwangere vrouwen met verlof zijn.

4. Documenten voorbereiden voor vervangende werknemers of collega's

Om het werk van vervangende werknemers en collega's te vergemakkelijken, kunnen zwangere vrouwen documenten of een verzameling records met betrekking tot het werk van zwangere vrouwen opstellen. Zeker voor klussen die lopende zijn of nog in de afrondende fase zijn.

5. Informeer klanten

Als de functie van zwangere vrouwen vereist dat ze veel contact hebben met klanten of derden, moeten zwangere vrouwen die partijen informeren over de verlofperiode. Zorg dat ze weten wie Bumil gaat vervangen, zodat hun plannen door kunnen gaan.

6. Maak de tafel leeg

Zwangere vrouwen kunnen beginnen met het opruimen van hun bureau, zodat zwangere vrouwen comfortabel kunnen werken tijdens hun verlof. Zwangere vrouwen kunnen ook items mee naar huis nemen die belangrijk worden geacht.

7. Zoek een oppas of kinderopvang

Zoek een oppas of kinderdagverblijf De juiste keuze voor de kleine die geboren wordt, kan lang duren. Om niet te haasten, kunnen zwangere vrouwen eerder met deze zoektocht beginnen, voordat ze de verlofperiode ingaan. Zo weten zwangere vrouwen na het zwangerschapsverlof al waar ze de zorg voor hun kleintje kunnen toevertrouwen.

Voor degenen die van plan zijn hun kinderen achter te laten bij kinderopvang tijdens de COVID-19 pandemie, zorg ervoor dat kinderdagverblijf geselecteerde hebben gecertificeerde zorgverleners in dienst en volgen ook gezondheidsprotocollen in overeenstemming met de richtlijnen van de overheid.

Ondertussen, als u een persoonlijke verzorger wilt inhuren of babysitter, zorg ervoor dat hij in goede gezondheid verkeert. Zorg ervoor dat hij tijdens het werk altijd gezondheidsprotocollen volgt, zoals handen wassen, maskers dragen en contact met andere mensen buitenshuis beperken.

Door de bovenstaande stappen uit te voeren, zal het zwangerschapsverlof van zwangere vrouwen hopelijk comfortabel zijn en kan het werk op kantoor nog steeds worden voltooid. Gefeliciteerd met de voorbereiding op het zwangerschapsverlof, zwangere vrouwen!