Het belang van het begeleiden van de aanpassing van kinderen wanneer ze van school moeten veranderen

Net zoals volwassenen bang zijn om naar een nieuwe baan te verhuizen, kunnen kinderen dezelfde angst voelen als ze van school veranderen. Daarom is het belangrijk dat moeder de kleine vergezelt terwijl hij zich aanpast aan zijn nieuwe schoolomgeving.

In tegenstelling tot kinderen die een nieuwe opleiding gaan volgen, zullen kinderen die net halverwege het schooljaar van school zijn veranderd, zich waarschijnlijk angstiger voelen. Hij is misschien bang dat zijn klasgenoten en leraren leuk zullen zijn? Kan hij worden geaccepteerd als een "immigrant"? Kan hij nog spelen zoals vroeger?

Het is erg belangrijk dat je in deze tijden bij je kleintje bent. Dit komt omdat de ervaring van het veranderen van school kan bepalen hoe hij in de toekomst met overgangsperioden zal omgaan.

Aanpassing alvorens van school te veranderen

Voordat de zorgen van uw kind zijn opwinding of nieuwsgierigheid overweldigen, is het een goed idee om hem te helpen omgaan met zijn nieuwe omgeving voordat hij van school verandert.

Daarnaast zijn er een aantal dingen die je ook moet voorbereiden voordat je kleintje van school gaat, namelijk:

1. Plan tijd om te verhuizen

Indien mogelijk is het beter dat kinderen van school veranderen aan het begin van een nieuw onderwijsniveau, bijvoorbeeld graad 1 SD of graad 1 junior high school. Bewegen aan het begin van het nieuwe schooljaar is ook beter dan wanneer het leerproces al aan de gang is.

Op dit moment zijn alle kinderen nieuwe studenten, dus de Little One is niet het enige nieuwe kind. Op die manier zal hij zich niet vervreemd voelen van zijn vrienden.

Als je kleintje echter echt midden in zijn opleiding moet verhuizen of als er al andere kinderen naar school gaan, kun je hem uitnodigen om een ​​enquête in te vullen voor een nieuwe school. Laat je kleintje de nieuwe school kiezen waar hij naar toe wil.

2. Stel het kind voor aan de leraar

Nadat je naar school bent gegaan, kun je je kleintje voorstellen aan de leraren, vooral de huiskamerleraar later. Dit wordt gedaan zodat uw kleintje de nieuwe gezichten die hij later zal ontmoeten, beter kan leren kennen en zich beter vertrouwd kan voelen. Om goed te leren, moeten kinderen zich verbonden en dicht bij hun leraren voelen.

Bovendien kun je, voordat je kleintje naar school gaat, ook praten over dingen die de leraar over je kleintje moet weten, zoals zijn karakter, de dingen waarin hij geïnteresseerd is of wat zijn zwakke punten zijn. De samenwerking tussen ouders en leerkrachten is belangrijk om het mentorpatroon van het kind in lijn te brengen.

3. Discussie met kinderen

Ook gesprekken met kinderen over plannen om naar school te verhuizen zijn belangrijk. Op dit moment kun je je kleintje een kinderboek geven dat vertelt over van school wisselen. Door het boek te lezen, kan je kleintje een idee krijgen over het veranderen van school.

Je kunt ook een gesprek openen over wat je kleintje wil doen als hij van school verandert of waar hij zich zorgen over maakt. Leer hem indien nodig tips om met zijn angsten om te gaan. Leer je kleintje bijvoorbeeld kennis te maken en een gesprek aan te gaan als hij bang is geen vrienden te hebben.

Aanpassing na het veranderen van school

Nadat een kind van school is veranderd, zijn er verschillende dingen die ouders kunnen doen om hem te helpen, waaronder:

1. Nodig kinderen uit om verschillende activiteiten te doen op hun nieuwe school

Nadat je naar school bent gegaan, kun je je kleintje uitnodigen om actief deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten die hij leuk vindt of andere evenementen, zoals een uitnodiging voor de verjaardag van een klasgenoot. Op die manier zal het voor hem gemakkelijker zijn om nieuwe vrienden te maken en zich aan nieuwe situaties aan te passen.

2. Geef je kind toegang tot oude vrienden

Ook al zit je niet meer op school op de oude school, je moet je kleintje nog steeds toegang geven om contact te maken met vrienden op zijn oude school. Daardoor zal hij zich niet alleen en losgekoppeld van zijn oude wereld voelen. Bovendien kan dit ook de stress bij kinderen tijdens hun aanpassing verminderen.

3. Train het kind om het probleem op te lossen

Wat niet minder belangrijk voor u is, is uw kind te leren zijn eigen problemen op te lossen terwijl hij zich aanpast. Als hij bijvoorbeeld de agenda of bepaalde regels op zijn school niet kent, vraag hem dan om zijn eigen leraar te vragen. Vraag hem dit niet eens. Dit moet natuurlijk wel aangepast worden aan de leeftijd en conditie van de Kleine.

4. Geef steun aan kinderen

Moeders moeten kinderen op hun gemak stellen om hun gevoelens van dag tot dag te uiten, of het nu gelukkige of verdrietige gevoelens zijn. Praat daarna gewoon over wat er moet gebeuren om met deze gevoelens om te gaan.

Als je kleintje minder open is, kun je beginnen met het stellen van vragen. Bijvoorbeeld: "Welke buitenschoolse activiteiten vind je interessant?" of "Met welke vriend speel je vaak?"

Als je kleintje vertelt dat hij al een nieuwe vriend heeft, kan moeder zijn nieuwe vriend uitnodigen om thuis te spelen of samen te spelen op vakantie, natuurlijk door eerst contact op te nemen met zijn ouders, ja, Bun. Op die manier kan het kind dichter bij zijn nieuwe vrienden zijn.

Met de juiste hulp van ouders is het te hopen dat kinderen vol vertrouwen hun aanpassingsperiode aan hun nieuwe schoolomgeving kunnen doormaken. Deze ervaring zal dan naar verwachting een voorziening zijn voor kinderen om de volgende fase in te gaan.

Als je kleintje echter moeite lijkt te hebben om zich aan te passen aan zijn nieuwe school, zelfs tot het punt van angst, verminderde prestaties of zelfs depressie, aarzel dan niet om hierover een psycholoog te raadplegen, ja, Bun.