Voordelen van voorschoolse educatie en nadelen

voorschoolse educatieprogramma's (PAUD)kan het ontwikkelingsproces van het kind beter ondersteunen. Diverse voordelen wat kinderen kunnen krijgen? die volg PAUD, dat isleren omgaan met leeftijdsgenoten, omgaan met stress en problemen oplossen.

Volgens deskundigen is voorschoolse educatie belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Door deze opleiding kan uw kleintje in groepen leren omgaan met en sociale relaties aangaan met kinderen van zijn leeftijd. Hoe eerder kinderen hiermee in aanraking komen, hoe gunstiger het is voor hun ontwikkeling. Niet alleen op PAUD-scholen, nu is er ook voorschoolse educatie in verschillende kinderdagverblijven.

Voordelen van voorschoolse educatie

Naast de hierboven genoemde, zijn er verschillende andere voordelen die PAUD biedt voor kinderen, namelijk:

 • Onderwijs voor kinderen voorbereiden

  Voor- en vroegschoolse educatie is een goede voorziening voor later academisch onderwijs van kinderen. Kinderen die van jongs af aan gewend zijn te leren, zullen sneller en sneller nieuwe informatie ontvangen. Hierdoor kunnen kinderen beter kennis opdoen op het volgende niveau van het onderwijs.

 • De emotionele en intellectuele ontwikkeling van kinderen helpen

  Voorschoolse educatie kan ook helpen bij de emotionele en intelligentieontwikkeling van uw kind. Kinderen die voorschools onderwijs krijgen, zijn geduldiger, onafhankelijker en kunnen gemakkelijker met andere mensen omgaan. In PAUD leren kinderen ook tellen, lezen, schrijven en worden ze getraind om hun creativiteit te uiten door middel van teken- en zangactiviteiten. De ervaring die in deze PAUD is opgedaan, kan zijn intelligentie voeden.

 • Positief vormgeven aan de persoonlijkheid van het kind

  Een ander voordeel van voor- en vroegschoolse educatie is het begeleiden van kinderen om betere individuen te worden. Kinderen die voor- en vroegschoolse educatie volgen, hebben over het algemeen een lager risico op juridische problemen en drugsmisbruik als ze opgroeien.

Op basis van onderzoek hebben kinderen die vroeg onderwijs krijgen een grotere kans op een baan en een stabiel inkomen, een hoger opleidingsniveau, een sociaaleconomische status en een goede ziektekostenverzekering.

Kinderen vanaf jonge leeftijd naar school sturen is echter niet per se een garantie dat kinderen later een beter leven hebben. Het patroon van opvoeding door ouders thuis speelt ook een zeer belangrijke rol bij het bepalen van de toekomst van het kind.

Nadelen van voorschoolse educatie

Hoewel verschillende onderzoeken de voordelen van voor- en vroegschoolse educatie aantonen, heeft deze educatie ook nadelen, namelijk:

 • Grote groep

  Een van de nadelen van voor- en vroegschoolse educatie is dat er te veel leerlingen in één klas zitten, of dat er te weinig onderwijzend personeel is op de PAUD-school. Hierdoor kan het onderwijs- en leerproces in PAUD niet optimaal zijn. Daarom moeten ouders PAUD kiezen met een verhouding van één leraar per 8-10 kinderen van 4-5 jaar, of één leraar per 6-9 kinderen van 2,5-3 jaar.

 • Het risico van stress bij het kind

  Een ander nadeel van voor- en vroegschoolse educatie is dat het kinderen gestrest kan maken. Verschillende activiteiten op school kunnen hem moe maken. Bovendien kunnen kinderen op school niet bij hun ouders zijn en meer tijd met andere mensen doorbrengen. Dit kan het kind bang maken of zich enige tijd depressief voelen, vooral voor een rustig kind.

Een goede opvoeding is een belangrijk onderdeel van een ideale opvoedingsstijl. Door PAUD te volgen, kunnen kinderen zich al op jonge leeftijd aanpassen aan het leren. Aarzel dus niet om uw kinderen naar PAUD te sturen als hun leeftijd al in aanmerking komt.