Acetazolamide - Voordelen, dosering en bijwerkingen

Acetazolamide is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van glaucoom, epilepsie of epilepsie hoogteziekte. Bovendien kan dit medicijn ook worden gebruikt om vochtophoping (oedeem) te behandelen bij patiënten met hartfalen.

Acetazolamide werkt door de werking van enzymen te remmen koolzuuranhydrase. Bij de behandeling van glaucoom veroorzaakt de remming van dit enzym een ​​afname van vocht in het oog (waterige humor), Dit vermindert de druk in de oogbol (intraoculaire druk).

Acetazolamide-handelsmerken: Cendo Glaucon, Glauseta

Wat is Acetazolamide?

groepVoorgeschreven medicijnen
Categoriediureticum
VoordeelBehandel glaucoom, oedeem, epilepsie en hoogteziekte
Verbruikt doorVolwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar
Acetazolamide voor zwangere en zogende vrouwenCategorie C:Dierstudies hebben nadelige effecten op de foetus aangetoond, maar er zijn geen gecontroleerde studies bij zwangere vrouwen. Geneesmiddelen mogen alleen worden gebruikt als het verwachte voordeel opweegt tegen het risico voor de foetus.

Acetazolamide kan in de moedermelk worden opgenomen. Als u borstvoeding geeft, gebruik dit geneesmiddel dan niet zonder eerst uw arts te raadplegen.

medicijnvormTablet

Voorzorgsmaatregelen voordat u Acetazolamide inneemt

Acetazolamide mag alleen worden gebruikt op voorschrift van een arts. Let op de volgende punten voordat u acetazolamide inneemt:

 • Gebruik acetazolamide niet als u allergisch bent voor dit geneesmiddel. Vertel uw arts over eventuele allergieën die u heeft, inclusief allergieën voor sulfamedicijnen.
 • Vertel het uw arts als u een nieraandoening, elektrolytenstoornissen, bijnieraandoeningen of leveraandoeningen heeft, waaronder cirrose. Acetazolamide mag niet worden gebruikt door patiënten die aan deze aandoeningen lijden.
 • Vertel het uw arts als u diabetes heeft of momenteel lijdt aan diabetes, moeite met urineren, uitdroging, diabetes, jicht, hyperthyreoïdie, ademnood of glaucoom met gesloten hoeken.
 • Bestuur geen voertuig of voer geen activiteiten uit die alertheid vereisen na het innemen van acetazolamide, aangezien dit geneesmiddel duizeligheid of slaperigheid kan veroorzaken.
 • Vermijd langdurige blootstelling aan direct zonlicht tijdens een behandeling met acetazolamide, omdat dit medicijn de huid vatbaarder kan maken voor zonnebrand (zonnebrand).
 • Vertel het uw arts als u zwanger bent, borstvoeding geeft of zwanger wilt worden.
 • Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u een allergische reactie, een overdosis of een ernstige bijwerking krijgt na het innemen van acetazolamide

Acetazolamide Dosering en regels

De volgende zijn algemene doses acetazolamide op basis van de te behandelen aandoening en de leeftijd van de patiënt:

Voorwaarde: glaucoom

 • Volwassen: 250-1.000 mg per dag, verdeeld over verschillende consumptieschema's.

Voorwaarde: Epilepsie

 • Volwassen: 250-1.000 mg per dag, verdeeld over verschillende consumptieschema's.
 • Kinderen 12 jaar: 8-30 mg/kgBW per dag, verdeeld over verschillende verbruiksschema's. De maximale dosis is 750 mg per dag.

Voorwaarde: hoogteziekte of hoogteziekte

 • Volwassen: 500-1.000 mg per dag, verdeeld over verschillende consumptieschema's.

Voorwaarde: Oedeem

 • Volwassen: 230-375 mg, eenmaal daags.

Methode Acetazolamide op de juiste manier innemen

Volg altijd de instructies van de arts en lees de informatie op de verpakking van het geneesmiddel voordat u acetazolamide inneemt.

Acetazolamide moet na de maaltijd worden ingenomen. Slik de tablet acetazolamide heel door met water. Acetazolamide-tabletten niet kauwen, splitsen of fijnmaken. Drink veel water tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

Als u dit geneesmiddel gebruikt voor glaucoom, epilepsie of oedeem, neem dit geneesmiddel dan regelmatig in. Probeer dit geneesmiddel elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen.

Voer de controle uit volgens het schema dat door de arts is gegeven terwijl u een behandeling met acetazolamide ondergaat. Uw arts kan periodieke laboratoriumtests voorstellen om uw toestand te controleren.

Als u bent vergeten acetazolamide in te nemen, neem dit geneesmiddel dan onmiddellijk in als het interval tussen het volgende consumptieschema niet te kort is. Als het dichtbij is, negeer het dan en verdubbel de dosis niet.

Als u acetazolamide gebruikt om hoogteziekte te behandelen, wordt aanbevolen om dit medicijn 1-2 dagen voor het klimmen in te nemen. Blijf medicijnen slikken tijdens de wandeling. Indien nodig kan de consumptie van dit medicijn gedurende 2 dagen in de hooglanden worden voortgezet.

Bewaar acetazolamide in een gesloten verpakking, bij kamertemperatuur, op een droge plaats en uit de buurt van zonlicht. Houd het geneesmiddel buiten het bereik van kinderen.

Acetazolamide-interacties met andere geneesmiddelen

De volgende interacties kunnen optreden als u acetazolemide met andere geneesmiddelen gebruikt:

 • Verhoogd risico op toxiciteit van het centrale zenuwstelsel en acidose bij gebruik in combinatie met een hoge dosis aspirine
 • Verhoogt de bloedspiegels van fenytoïne of carbamazepine
 • Verhoogt het effect van foliumzuurantagonisten, medicijnen om de bloedsuikerspiegel te verlagen of orale anticoagulantia
 • Lithiumontlading verhogen
 • Verlaagt de primidonspiegels in het bloed
 • Versterkt het effect van amfetamine of kinidine
 • Remt de effecten van methenamine
 • Verhoogt het risico op het ontwikkelen van nierstenen indien ingenomen met natriumbicarbonaat
 • Verhoogt de ciclosporinespiegels in het bloed
 • Verhoogt de ciclosporinespiegels in het bloed

Acetazolamide bijwerkingen en gevaren

Hieronder volgen enkele van de bijwerkingen die kunnen optreden na inname van acetazolamide:

 • Diarree
 • Misselijkheid of braken
 • Verlies van eetlust
 • Verlies gewicht
 • Verhoogde frequentie van urineren
 • Gevoelloosheid of tintelingen in de handen of voeten
 • Duizeligheid of slaperigheid

Raadpleeg uw arts als deze bijwerkingen niet beter of erger worden. Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u een allergische reactie krijgt op een geneesmiddel of een van de volgende ernstige bijwerkingen heeft:

 • Ongewone vermoeidheid of zwakte
 • Kortademigheid of kortademigheid
 • Bloedige urine
 • Moeilijk om te plassen
 • Depressie
 • Onder rug pijn
 • Pijn bij het plassen
 • Hartinfarct
 • Urinevolume neemt plotseling af
 • Geelzucht

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found