Carboplatine - Voordelen, dosering en bijwerkingen

Carboplatine is een medicijn voor kanker behandelen, zoals eierstokkanker vergaand stadium of kleincellige longkanker. Dit medicijn behoort tot de chemotherapiemedicijnen die platina bevatten.

Carboplatine zal de groei van kankercellen vertragen of stoppen. Dit geneesmiddel wordt in het ziekenhuis toegediend door een arts of medisch personeel onder toezicht van een arts.

Carboplatine handelsmerk: Actoplatine, Carboplatine, Carbofon, DBL Carboplatine, Fuplatine, Chemobotine, Kemocarb, Sanbeplatine

Wat is Carboplatine?

groepVoorgeschreven medicijnen
CategorieChemotherapie of geneesmiddelen tegen kanker
VoordeelBehandel bepaalde vormen van kanker, zoals eierstokkanker
Gebruikt doorVolwassenen en kinderen
Carboplatine voor zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding gevenCategorie D: Er zijn positieve aanwijzingen voor risico's voor de menselijke foetus, maar de voordelen kunnen opwegen tegen de risico's, bijvoorbeeld bij het omgaan met levensbedreigende situaties.

Het is niet bekend of carboplatine in de moedermelk wordt opgenomen of niet. Als u borstvoeding geeft, gebruik dit geneesmiddel dan niet zonder uw arts te raadplegen.

MedicijnformulierInjecteerbare vloeistoffen of intraveneuze vloeistoffen

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van Carboplatine

Carboplatine is een medicijn dat alleen op doktersvoorschrift mag worden gebruikt. Er zijn enkele dingen waar u op moet letten voordat u carboplatine gebruikt:

 • Vertel uw arts over eventuele allergieën die u heeft. Dit carboplatine mag niet worden gebruikt door patiënten die allergisch zijn voor dit geneesmiddel of voor oxaliplatine of cisplatine.
 • Vertel het uw arts als u een nieraandoening, leveraandoening, elektrolytenstoornissen, een verzwakt immuunsysteem of een beenmergaandoening heeft, inclusief die welke bloedarmoede, leukopenie of trombocytopenie veroorzaken
 • Vertel het uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt, waaronder supplementen of kruidenproducten.
 • Vertel uw arts dat u wordt behandeld met carboplatine voordat u bepaalde medische procedures of operaties ondergaat.
 • Vertel het uw arts als u zwanger bent, borstvoeding geeft of zwanger wilt worden. Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt door zwangere vrouwen of moeders die borstvoeding geven. Gebruik effectieve anticonceptie tijdens de behandeling met carboplatine tot 6 maanden na de laatste dosis.
 • Vermijd zoveel mogelijk nauw contact met mensen met infectieziekten die gemakkelijk overdraagbaar zijn, zoals griep, terwijl ze worden behandeld met carboplatine, omdat dit het risico op besmetting kan vergroten.
 • Raadpleeg uw arts als u van plan bent te vaccineren tijdens de behandeling met carboplatine.
 • Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u een allergische reactie op het geneesmiddel, een ernstige bijwerking of een overdosis krijgt na het gebruik van carboplatine.

Dosering en gebruiksregels Carboplatine

De dosis carboplatine die door de arts wordt gegeven, hangt af van de toestand van de patiënt, het lichaamsoppervlak (LPT) en de lichaamsreactie van de patiënt op de therapie. Carboplatine wordt toegediend via een injectie in een ader (intraveneus/IV).

In het algemeen zal het volgende de dosis carboplatine beschrijven volgens de omstandigheden en het lichaamsoppervlak:

Voorwaarde: Gevorderde eierstokkanker of kleincellige longkanker

 • Volwassen: Voor volwassen patiënten die nog nooit eerder een behandeling hebben gehad, is de dosis 400 mg/m² LPT (lichaamsoppervlak), toegediend via een intraveneuze infusie gedurende 15-60 minuten. De injectie werd na 4 weken herhaald of totdat het neutrofielenniveau 2000 cellen/mm3 was en het bloedplaatjesniveau 100.000 cellen/mm3 bloed. Zoals voor volwassen patiënten die eerder zijn behandeld met myelosuppressieve therapie of patiënten met: slechte prestatiestatus, is de dosis 300-320 mg/m² LPT.

Voorwaarde: solide tumor

 • Kinderen: 300-600 mg/m² LPT elke 4 weken.

Voorwaarde: Hersentumor

 • Kinderen: 175 mg/m² LPT wekelijks gedurende 4 weken, gevolgd door een herstelperiode van 2 weken.

Voorwaarde: Botsarcoom of wekedelensarcoom

 • Kinderen: 400 mg/m² LPT per dag gedurende 2 dagen, elke 21 dagen.

Voorwaarde: Voorbereiding voor beenmergtransplantatie

 • Kinderen: 500 mg/m² LPT per dag gedurende 3 dagen.

Voorwaarde: retinoblastoom

 • Kinderen: 1-2 ml wordt geïnjecteerd in de subconjunctiva van het oog.

Hoe carboplatine correct te gebruiken?

Carboplatine wordt toegediend door een arts of medisch officier onder toezicht van een arts. Dit medicijn kan worden toegediend via een infuus of injectie in een ader (intraveneus/IV), in de peritoneale ruimte in de buik of in de subconjunctiva van het oog.

Carboplatine wordt gewoonlijk niet vaker dan eens per 4 weken gegeven. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat het beenmerg kan regenereren en de benodigde bloedcellen kan aanmaken.

Drink veel vocht tijdens het gebruik van carboplatine om nierproblemen en malaise te voorkomen.

Als behandeling met carboplatine misselijkheid veroorzaakt, mag u vóór de behandeling niet eten of kleine maar frequente maaltijden eten. Indien nodig kunt u contact opnemen met uw arts om medicijnen voor te schrijven die misselijkheid kunnen verminderen.

Voor en tijdens de behandeling met carboplatine zal uw arts u vragen een volledig bloedbeeld te hebben om uw aantal bloedcellen, leverfunctie en nierfunctie te controleren.

Carboplatine-interacties met andere geneesmiddelen

Sommige geneesmiddelinteracties die kunnen optreden als carboplatine samen met bepaalde geneesmiddelen wordt gebruikt, zijn:

 • Verminderde effectiviteit en verhoogd risico op infectie door vaccins.
 • Verhoogd risico op aanvallen bij gebruik met fenytoïne of fosfenytoïne
 • Verhoogd myelosuppressief effect bij gebruik met andere myelosuppressiva, zoals ciclosporon, aldesleukine of rituxamab
 • Verhoogd risico op nierbeschadiging, gehoorverlies of evenwichtsstoornissen bij gebruik met aminoglycoside-antibiotica of diuretica

Bijwerkingen en gevaren van carboplatine

Hieronder volgen enkele van de bijwerkingen die kunnen optreden na het gebruik van carboplatine:

 • Maagpijn
 • Pijn of zich onwel voelen
 • Misselijkheid en overgeven
 • Constipatie
 • Spier-, gewrichts- of botpijn
 • Haaruitval

Vertel het uw arts als uw bijwerkingen niet verdwijnen of erger worden. Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u een allergische reactie op een geneesmiddel of een ernstiger bijwerking heeft, zoals:

 • Gemakkelijk blauwe plekken krijgen, bloedneuzen, bloederige urine, bloederige ontlasting
 • Moe, moe, lusteloos, dat wordt steeds zwaarder
 • Geelzucht of donkere urine
 • Gevoelloosheid of tintelingen in de handen of voeten
 • Plotseling oorsuizen of doofheid
 • Zeer weinig urine of onregelmatig urineren
 • Het geïnjecteerde gebied is rood, gezwollen en pijnlijk
 • Koorts, koude rillingen, keelpijn of aften die niet beter worden
 • Tijdelijke blindheid of verminderde gezichtsscherpte