Over het COVID-19-vaccin voor ouderen

Volgens de technische instructies voor de implementatie van vaccinaties, uitgegeven door het ministerie van Volksgezondheid van de Republiek Indonesië, zal het verstrekken van het COVID-19-vaccin voor ouderen worden uitgevoerd na vaccinatie voor gezondheidswerkers en werknemers in de openbare dienst.

De COVID-19 vaccinatie is erg belangrijk voor ouderen omdat ouderen vatbaarder zijn voor besmetting met het Corona virus. De aanwezigheid van comorbiditeiten en lichamelijke aandoeningen die beginnen te verzwakken, maken het voor ouderen moeilijker om infecties, waaronder COVID-19, te bestrijden. Daarom hebben ouderen prioriteit om dit vaccin te krijgen.

COVID-19 Vaccinveiligheid voor ouderen

Het momenteel beschikbare COVID-19-vaccin en waarvan de distributie in Indonesië is begonnen, is het CoronaVac-vaccin van Sinovac. De POM heeft ook een vergunning afgegeven voor het gebruik van het Sinovac-vaccin bij ouderen.

Deze vergunning is afgegeven door BPOM omdat het Sinovac-vaccin klinische proeven heeft afgerond met ± 400 gezonde ouderen (ouder dan 60 jaar). Het vaccin wordt 2 keer gegeven met een interval van 28 dagen.

De gezonde ouderen in kwestie zijn ouderen die nog nooit besmet zijn met het Corona virus, niet koorts of griep hebben, geen vaccinallergie hebben en geen contact hebben met mensen die besmet zijn met het Corona virus.

Op basis van klinische onderzoeken die zijn uitgevoerd, is bewezen dat het Sinovac-vaccin veilig en effectief is bij ouderen. De werkzaamheid van het Sinovac-vaccin voor ouderen in deze klinische studie bereikte zelfs 98%.

Uit deze klinische studie bleek ook dat de bijwerkingen die werden gevoeld over het algemeen mild en matig waren. De meest voorkomende bijwerking is pijn op de injectieplaats. Andere bijwerkingen die ook kunnen optreden zijn koorts, vermoeidheid, lichte hoest, misselijkheid en diarree. Deze bijwerkingen verdwenen echter binnen 2 dagen.

Naast het Sinovac-vaccin zijn er verschillende andere vaccins die ook aan ouderen kunnen worden gegeven, waaronder het Pfizer-BioNTech-vaccin, het Oxford-AstraZeneca-vaccin, het Spoetnik-vaccin., en Moderna-vaccins.

Pfizer-BioNTech- en Moderna-vaccins die door de Indonesische overheid zijn besteld, hebben ook een goede werkzaamheid bij ouderen, die meer dan 93% bedraagt. Net als het Sinovac-vaccin zijn de bijwerkingen die optreden meestal mild en tijdelijk.

Hoewel er meldingen zijn van bijwerkingen van het COVID-19-vaccin met ernstige of fatale gevolgen voor ouderen, zijn de aantallen erg klein en kunnen ze niet direct worden gekoppeld aan de COVID-19-vaccinatie. Alle senioren die aangaven ernstige bijwerkingen te ervaren, waren ook ouder dan 70 jaar en hadden comorbiditeiten.

Het verstrekken van COVID-19-vaccins voor ouderen in Indonesië

De COVID-19-vaccinatie voor ouderen begint bij gezondheidswerkers (nakes) ouder dan 60 jaar, gevolgd door vaccinatie voor ouderen die geen gezondheidswerkers zijn (niet-nakes).

Dit zijn de stadia van het proces van toediening van het COVID-19-vaccin:

  • Potentiële ontvangers van het COVID-19-vaccin krijgen van de overheid een sms om zich te laten vaccineren via het COVID-19 Zorgnummer.
  • Potentiële ontvangers van het COVID-19-vaccin zullen worden gevraagd om zich elektronisch opnieuw te registreren. Als de ontvanger van het oudere vaccin geen mobiele telefoon heeft, worden zijn/haar gegevens verzameld door lokale functionarissen.
  • De ouderen krijgen 2 keer het COVID-19-vaccin toegediend met een tussenpoos van 28 dagen. De toediening van twee doses van het COVID-19-vaccin is bedoeld om de immuniteit tegen het Corona-virus te maximaliseren.

Naast sms kunnen ouderen zich nu ook aanmelden via boeken "Zoek een dokter" op de website of de ALODOKTER-applicatie om gratis vaccins te krijgen met doorrijden. Als u zich heeft aangemeld, hoeft u alleen maar langs te komen op de dag, tijd en plaats waar u zich laat vaccineren.

De regels die moeten worden nageleefd tijdens de implementatie van vaccinatie doorrijden, onder andere:

  • Senioren moeten worden vergezeld door 1 familielid of voogd.
  • Het gebruikte voertuig moet een auto zijn.
  • Breng uw ID-kaart volgens de geregistreerde naam mee.
  • Voorafgaand aan het vaccin zullen ouderen een screeningsonderzoek ondergaan volgens het protocol van het ministerie van Volksgezondheid om ervoor te zorgen dat ze in aanmerking komen voor het Sinovac-vaccin. Senioren die deze screening niet doorstaan, krijgen mogelijk het Sinovac-vaccin niet.
  • Als ze het vaccin hebben gekregen, moeten ouderen 30 minuten in de auto wachten ter observatie.
  • Tijdens de observatieperiode mag de auto niet op slot zijn.

Het COVID-19-vaccin zal naar verwachting een oplossing zijn om de verspreidingsketen van het Corona-virus in Indonesië te stoppen, vooral voor mensen met een hoog risico op een ernstige ziekte of overlijden door dit virus, zoals ouderen.

Hoewel BPOM een vergunning heeft afgegeven om Sinovac-vaccin aan ouderen te geven, moeten we ons allemaal nog steeds houden aan gezondheidsprotocollen om de overdracht van COVID-19 te voorkomen, zoals het dragen van maskers, het bewaren van afstand en het wassen van handen met zeep en stromend water.

Als je nog vragen hebt over het COVID-19-vaccin voor ouderen, kun je een arts raadplegen via de ALODOKTER-applicatie.