Een goede luisteraar voor kinderen zijn

Mam en pap, goed naar elk verhaaltje luisteren is heel belangrijk, je weet wel. Dit is een vorm van empathieen ouderlijke liefde waardoor kinderen zich begrepen en gewaardeerd voelen. Maar ook al lijkt het eenvoudig, niet weinig ouders vinden het moeilijk om dit te doen.

Voor sommige ouders is het misschien geen gemakkelijke zaak om goed naar hun kind te luisteren. Kinderverhalen die hetzelfde zijn en triviaal lijken, kunnen ouders soms verveeld of lui maken om naar hen te luisteren.

Dit kan de communicatie tussen kinderen en ouders verstoren. je weet wel. Wanneer een kind het gevoel heeft dat er niet goed naar hem geluisterd wordt, kan hij terughoudend zijn om weer te praten.

Tips om een ​​goede luisteraar voor kinderen te worden

Om de relatie met de Kleine steeds hechter te maken, moeten moeder en vader zichzelf trainen om goede luisteraars te zijn. Dit zijn de tips:

1. Stop de activiteit en kijk hoe het kind het verhaal vertelt

Wanneer je kleintje een verhaal begint te vertellen, stop dan zoveel mogelijk met de activiteit die mama of papa aan het doen is. Houd indien mogelijk uw mobiele telefoon, laptop of andere gadget uit de buurt, zodat uw aandacht niet wordt afgeleid en gefocust blijft op het horen van de woorden van uw kleintje.

2. Geef een goed antwoord

Luisteren betekent niet alleen maar zwijgen. Papa en mama kunnen een passend antwoord geven op het verhaal van de Kleine. Lach of lach bijvoorbeeld als de dingen die ze vertellen grappig klinken, of geef complimenten en knuffels als je kleintje zijn succes vertelt.

Als hij of zij klaagt over iets onaangenaams, zoals het verlies van iets, toon dan empathie door te zeggen: 'Je favoriete potlood ontbreekt. Ik weet dat het je verdrietig maakt. Het is goed, we kopen later meer, oké?"

3. Vermijd het beoordelen van kinderen

Als je reageert op het verhaal van je kleintje, zorg er dan voor dat mama en papa hem niet veroordelen, oké? Probeer zoveel mogelijk geen reacties of reacties te geven waardoor uw kleintje zich gevraagd, terughoudend en niet ondersteund voelt.

Een voorbeeld van een veroordelende uiting is: 'Je potlood is verloren gegaan door jouw fout. Daar moet je goed voor kunnen zorgen.”

Vergelijk daarnaast de klachten van je kleintje niet met andere problemen. Hierdoor kan hij zich ondergewaardeerd voelen. Als je een waarschuwing of suggestie wilt geven, probeer het dan op een zachte toon over te brengen als het kind klaar is met het vertellen van het verhaal.

4. Wees geduldig bij het luisteren

Kinderen kunnen het verhaal meestal nog niet goed vertellen. Soms gebruikt hij moeilijk te begrijpen zinnen of herhaalt hij verhalen. Maar mama en papa moeten geduld hebben, ja.

Dat zijn de verschillende manieren om een ​​goede luisteraar voor kinderen te zijn. Eigenlijk is dit niet al te moeilijk om te doen, maar mama en papa hebben wel extra concentratie, geduld en aandacht nodig.

Door bovenstaande methode toe te passen, leren Moeder en Vader indirect ook de Kleine om goed te kunnen luisteren. Dit zal zeker nuttig zijn bij het oefenen van sociale vaardigheden en communicatie met anderen.

Als je nog vragen hebt over hoe je goed kunt luisteren naar je kind of over de gezondheid en ontwikkeling van je kind, dan kun je ook terecht bij een psycholoog of arts.