Ken de impact van zure regen op de gezondheid

Zure regen is een natuurlijk fenomeen dat schade kan toebrengen aan het milieu en aan verschillende materialen, zoals gebouwen en wegen. Niet alleen dat, zure regen heeft ook een impact op de menselijke gezondheid.

In één oogopslag ziet zure regen er hetzelfde uit als regen in het algemeen. Wat echter het verschil maakt, is de zuurgraad van de vloeistof in elke druppel water.

Schadelijke stoffen in zure regen kunnen niet alleen het milieu schaden, maar ook de lucht vervuilen die bij voortdurende inademing de gezondheid in gevaar kan brengen.

Het proces van zure regen

Zure regen wordt veroorzaakt door het vrijkomen van zwaveldioxide (SO.) verbindingen2) en stikstofoxiden (NOx) in de lucht. Deze twee verbindingen worden over het algemeen geproduceerd uit rook van motorvoertuigen en het gebruik van steenkool als elektriciteit.

Daarnaast dragen vulkaanuitbarstingen ook bij aan de aanwezigheid van deze twee stoffen in de lucht.

Bij verbranding kunnen zwaveldioxide en stikstofdioxide zich ophopen en reageren met watermoleculen in de lucht om zeer zure regen te produceren. Met andere woorden, elke regendruppel bevat zuur.

Impact van zure regen op de gezondheid

Zure regen die wordt gevormd door luchtverontreiniging als gevolg van het verbrandingsproces van brandstof uit motorvoertuigen en industriële machines, kan een negatieve invloed hebben op de gezondheid.

Deeltjes van zure regen, namelijk zwaveldioxide en stikstofoxiden, kunnen schadelijk zijn bij overmatige hoeveelheden of op lange termijn.

Een studie suggereert dat er een verband bestaat tussen verhoogde blootstelling aan deze stof en hartaandoeningen en ademhalingsstoornissen, zoals astma, droge hoest en irritatie van de keel.

Ondertussen kan luchtvervuiling zelf ook een negatief effect hebben op het lichaam, waaronder:

  • Hartziekte
  • longkanker
  • Acute en chronische aandoeningen van de luchtwegen
  • Hoofdpijn
  • Irritatie van ogen, neus en keel

Groepen die kwetsbaar zijn voor dit soort luchtcondities zijn kinderen, ouderen, mensen die buitenshuis werken en mensen met long- of hartproblemen.

Het risico op zure regen verminderen

Het risico op zure regen kan worden verminderd door besparing of vermindering van het gebruik van elektrische energie. U kunt dit op de volgende manier doen:

  • Gebruik energiezuinige huishoudelijke apparaten, zoals lampen, koelkasten, airconditioners en wasmachines.
  • Schakel alle soorten huishoudelijke apparaten die elektriciteit gebruiken uit wanneer ze niet in gebruik zijn.
  • Gebruik het openbaar vervoer als je wilt reizen. U kunt ook fietsen of lopen als de afstand tot de aan te pakken locatie niet te ver is.
  • Kies een voertuig dat emissiearm en milieuvriendelijk is, als u een privévoertuig wilt hebben.

Hoewel de slechte impact van zure regen op de gezondheid niet direct voelbaar is, is er niets aan de hand als je veranderingen aanbrengt zodat de gezondheid en de duurzaamheid van het milieu behouden blijven.

Als u denkt klachten te krijgen door blootstelling aan zure regen, raadpleeg dan een arts om u te laten behandelen op basis van de ervaren symptomen.