Aangeboren staar, staar bij pasgeborenen begrijpen

Aangeboren cataract is een aandoening waarbij de ooglens bij een pasgeborene troebel lijkt. Als aangeboren cataracten niet vroeg door een arts worden behandeld, kan dit problemen met het gezichtsvermogen of zelfs blindheid bij baby's veroorzaken.

Normaal gesproken is de ooglens kleurloos of helder (transparant). De heldere lens van het oog wordt gebruikt om de breking van licht in het netvlies van het oog te vergemakkelijken. Als de ooglens troebel is of is aangetast door staar, zal het licht moeilijk in het oog te breken zijn, waardoor problemen met het gezichtsvermogen ontstaan.

Staar komt vaker voor bij oudere mensen. In bepaalde gevallen kan deze oogaandoening echter ook bij pasgeborenen voorkomen. Staar die bij pasgeborenen voorkomt, wordt aangeboren staar genoemd. Dit type cataract kan in één of beide ogen van de baby voorkomen.

Symptomen en oorzaken van aangeboren cataract

Cataract bij pasgeborenen is niet altijd zichtbaar met het blote oog. Deze aandoening wordt over het algemeen alleen ontdekt wanneer de arts de ogen van de baby onderzoekt.

Naast troebele ooglenzen kunnen baby's of kinderen met cataract ook andere symptomen ervaren, zoals:

  • Minder reagerend of reagerend op licht
  • Moeilijk om kleuren te onderscheiden
  • Ogen zien er wit uit bij blootstelling aan licht
  • Oncontroleerbare oogbewegingen of nystagmus

Congenitale cataracten zijn meestal erfelijk. Dit betekent dat een baby meer risico loopt om deze aandoening te ontwikkelen als een of beide ouders staar hebben gehad.

Naast erfelijkheid zijn er verschillende andere factoren die ook aangeboren cataracten kunnen veroorzaken, waaronder:

1. Infectie

Een pasgeborene kan aangeboren staar ontwikkelen als hij of zij in de baarmoeder een infectie heeft gehad.

Sommige infectieziekten die ervoor kunnen zorgen dat baby's met aangeboren staar worden geboren, zijn TORCH-infectie, waterpokken, mazelen, polio, Epstein-Barr-virusinfectie en griep.

2. Te vroeg geboren

Te vroeg geboren baby's hebben een hoger risico op het ontwikkelen van aangeboren cataract. Dit komt omdat de ooglens bij premature baby's over het algemeen niet volledig is gevormd.

3. Genetische aandoeningen

Congenitale cataract kan ook optreden als gevolg van een genetische aandoening waardoor de lens van het oog van de baby niet normaal kan worden gevormd. Voorbeelden van genetische aandoeningen die congenitale cataracten kunnen veroorzaken, zijn het syndroom van Down, het Patau-syndroom en metabole aandoeningen zoals galactosemie.

4. Bijwerkingen van medicijnen

De foetus loopt risico op aangeboren staar als de moeder bepaalde medicijnen gebruikt, zoals: tetracycline tijdens de zwangerschap. Dit antibioticum wordt gebruikt om bacteriële infecties te behandelen.

5. Letsel aan het oog

Oogletsel kan ook een van de oorzaken zijn voor pasgeborenen om staar te ontwikkelen. Deze aandoening kan door veel dingen worden veroorzaakt, zoals blootstelling aan straling van de ogen van de baby.

Naast enkele van de bovengenoemde oorzaken, kan aangeboren staar ook optreden als gevolg van andere factoren, zoals diabetes of auto-immuunziekten bij zuigelingen.

Diagnose van aangeboren cataract

Congenitale cataracten zijn in de vroege stadia vaak moeilijk te herkennen. Deze aandoening kan echter worden gedetecteerd wanneer een pasgeborene een lichamelijk onderzoek door een kinderarts ondergaat. Als een baby wordt verdacht van aangeboren staar, kan de kinderarts hem doorverwijzen naar een oogarts voor nader oogonderzoek.

Bij het diagnosticeren van aangeboren staar zal de oogarts lichamelijk onderzoek van de ogen van de baby doen en aanvullende onderzoeken, zoals oftalmoscopie, bloedonderzoek, oogdrukcontroles, tot CT-scans en echografie van de ogen.

Bij kinderen kan de arts een volledig oogonderzoek en gezichtsscherptetest uitvoeren om te bepalen of een aangeboren cataract ervoor zorgt dat het kind een visuele beperking heeft.

Congenitale cataractbehandeling

Aangeboren staar kan worden behandeld met een staaroperatie. Deze operatie wordt echter over het algemeen alleen gedaan als de aangeboren cataract die optreedt ernstig genoeg is of visuele stoornissen heeft veroorzaakt. Deze operatie heeft tot doel de beschadigde ooglens te verwijderen en te vervangen door een kunstooglens.

Zelfs nadat ze nieuwe ooglenzen hebben gekregen, hebben baby's meestal nog hulpmiddelen nodig, zoals een bril of contactlenzen, zodat hun zicht beter kan functioneren.

Als ouders maken mama en papa zich zeker zorgen als je kleintje aangeboren staar heeft. Met vroege detectie en behandeling kan congenitale cataract echter worden overwonnen en kan de gezichtsfunctie van het kind verbeteren. Vroegtijdige behandeling kan ook permanente blindheid en ontwikkelingsstoornissen voorkomen.

Daarom wordt vaders en moeders aangeraden om onmiddellijk een kinderarts of oogarts te raadplegen als ze tekenen van aangeboren staar bij hun kleintje vinden.