Geef logopedie voor uw kleintje in deze toestand

Wanneer een kind spraakvermogen heeft dat niet optimaal is of niet in overeenstemming is met zijn leeftijd, kan het zijn dat hij logopedie nodig heeft. Logopedie is een methode die tot doel heeft de spraak te verbeteren en taal te begrijpen en uit te drukken.

Naast taal die verbaal is, omvat logopedie ook vormen van non-verbale taal. Om deze methode te optimaliseren, omvat logopedie twee dingen. Het eerste dat u moet doen, is de coördinatie van de mond optimaliseren om geluiden te kunnen produceren om woorden te vormen. Deze mondelinge oefening is ook belangrijk, zodat kinderen zinnen kunnen maken, inclusief articulatie, vloeiendheid en het aanpassen van het volume van de stem.

Het tweede dat zal worden ontwikkeld, is het begrijpen van taal en inspanningen om taal uit te drukken. Niet alleen gericht op spraakstoornissen of het begrijpen van taal, nu wordt logopedie ook toegepast om andere aandoeningen zoals slikstoornissen te helpen behandelen.

Verstoring Communicatie Wie heeft logopedische behandeling nodig?

Kortom, een communicatiestoornis die een kind kan overkomen en waarvoor logopedie nodig is, is de verstoring van het spraakvermogen van het kind. Spraakstoornissen waarvoor mogelijk logopedie nodig is, zijn:

 • Vloeiendheid van kinderen die verstoord

  Inbegrepen in dit type stoornis is stotteren. Deze stoornis kan de vorm hebben van herhaling van lettergrepen of spraak die stopt bij bepaalde letters.

 • Verstoring van articulatie

  Namelijk de moeilijkheid van kinderen om klanken te produceren of bepaalde lettergrepen duidelijk uit te spreken. Deze twee voorwaarden zorgen ervoor dat de andere persoon die hoort niet in staat is te begrijpen wat hij zegt.

 • Stem ambiguïteit of resonantie

  Dit type stoornis kan ongemak of pijn veroorzaken die optreedt wanneer het kind spreekt. Meestal gekenmerkt door stoornissen in het volume of gebrek aan helderheid van het geluid dat eruit komt. De stoornis zorgt er dan voor dat de ander de woorden van het kind niet duidelijk kan vatten.

Naast spraakgerelateerde stoornissen kan logopedie ook nodig zijn voor kinderen die problemen hebben met het accepteren van andermans woorden en het uiten van taal. Aandoeningen van dit type zijn onder meer:

 • Woordenschatstoornissen

  Moeite met het samenvoegen van woorden om zinnen te vormen. Het lage aantal eigen woordenschat en de moeilijkheid om de woorden correct in een gesprek te plaatsen.

 • Cognitieve beperking

  Daarnaast hebben kinderen ook moeite met communiceren door geheugen-, aandachts- en waarnemingsstoornissen. Naast logopedie moeten cognitieve stoornissen bij kinderen ook worden geëvalueerd door ontwikkelingsdeskundigen van kinderen.

 • Autisme

  Logopedie kan ook nodig zijn bij kinderen met autisme. Autisme heeft het potentieel om patiënten spraak- en non-verbale communicatiestoornissen te laten ervaren. Als dit het geval is, kan logopedie een sleutelrol spelen bij de behandeling van autisme.

 • mutisme

  Soms zijn er kinderen die normaal kunnen praten op een plaats (bijvoorbeeld thuis), maar op school of op openbare plaatsen wil het kind helemaal niet met andere mensen praten. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken, zoals schaamte, angst of omdat je niet graag met andere mensen omgaat. Deze aandoening wordt selectief mutisme genoemd. Deze aandoening kan worden gecorrigeerd met psychotherapie, evenals met logopedie.

 • Moeite met het begrijpen of verwerken van taal

  Logopedie is nodig wanneer kinderen moeite hebben met het begrijpen van wat anderen zeggen, met eenvoudige commando's en met het reageren op andermans spraak. Deze aandoening wordt vaak ervaren door kinderen met auditieve verwerkingsstoornis.

Naast het overwinnen van taalstoornissen bij kinderen, kan deze therapie worden toegepast bij kinderen met bepaalde ziekten, zoals dysfagie. Dysfagie is een aandoening bij kauwen, slikken, hoesten tijdens het eten, stikken tijdens het eten en moeite met het accepteren van voedsel.

Om niet te laat te komen, moeten ouders anticiperen op stoornissen bij kinderen, zodat logopedie zo vroeg mogelijk kan worden afgehandeld. Als een kind op de leeftijd van zes maanden bijvoorbeeld geen klinkergeluiden kan uitspreken, moet hij onmiddellijk een kinderarts raadplegen. Raadpleeg de arts als uw kleintje op de leeftijd van 12 maanden nog geen enkel eenvoudig woord heeft kunnen zeggen of als er andere obstakels zijn voor hun groei en ontwikkeling.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found